Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Cliënten

Mensen die een psycholoog bezoeken hoeven helemaal niet zwaar gestoord of depressief te zijn. Steeds meer mensen hebben op een bepaald moment in hun leven even wat extra ondersteuning nodig om een moeilijke tijd door te komen. In mijn praktijk behandel ik volwassenen met alledaagse en soms ook niet-alledaagse problemen. Niets is raar of gek. Wil je weten of ik ook jou kan helpen, neem dan contact met mij op.

Wachttijden psychologie praktijk

Mijn streven is om binnen twee tot drie weken na de aanmelding een eerste intake afspraak aan te bieden. Als dit niet lukt, zal ik dit telefonisch of per mail aan je melden en je eventueel doorverwijzen. Een eventuele wachttijd is afhankelijk van mijn agenda en beschikbaarheid. Op dit moment is er geen wachttijd. Over het algemeen is er geen wachttijd tussen intake en behandeling. De NZA verplicht zorgaanbieders om integraal de volgende tekst op te nemen op de website:  

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Tarief therapie

De kosten van een behandeling zijn conform de voorschriften van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Eén enkel consult kost €105,- voor 45 minuten, behoudens anders overeengekomen tarieven. Voor relatietherapie, EMDR en/of andere therapieën is vaak een dubbelconsult noodzakelijk. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht en vallen niet onder vergoedde zorg. Voor verdere informatie zie de Algemene Voorwaarden.

Praktijk Balans werkt met voorschotten. Maandelijks ontvang je een (digitale) factuur die binnen twee weken betaald dient te worden. Op deze facturen worden het soort behandeling en de datum van de sessies vermeld. Mogelijk kan er aan het einde van de behandeling nog een verrekening plaatsvinden. Je wordt voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd over de tarieven en je dient hier expliciet mee in te stemmen alvorens met de therapie gestart wordt.Samen kijken we hoeveel sessies er nodig zijn. Dit zal op voorhand moeilijk te zeggen zijn, maar wordt tussentijds regelmatig met je geëvalueerd.

Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. De tarieven hiervoor worden alvorens het coachingstraject met je besproken. Voor cliënten die coaching vergoed krijgen van de werkgever wordt indien gewenst een offerte gemaakt.

Vergoeding therapie

Psychologische hulp (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ) wordt in principe vergoed door Nederlandse ziektekostenverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals type verzekering en of de zorgaanbieder contracten heeft afgesloten met deze verzekeraar. Sommige diagnoses worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ik ben psychotherapeut geregistreerd onder nummer 29922964316 in het BIG-register. Ik heb geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Je komt daardoor mogelijk niet of verminderd in aanmerking voor vergoeding. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit na te gaan. Indien vergoeding aan de orde is, zullen zorgverzekeraars aan het einde van de behandeling de kosten vergoeden aan de cliënt via Basis GGZ of DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Tussentijdse vergoedingen worden niet gehonoreerd door zorgverzekeraars.

Ik maak aan het einde van de behandeling een verzamelfactuur die door jou ingediend kan worden voor eventuele vergoeding. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Klacht over BALANS

Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en conform de regels gesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dat wil onder andere zeggen dat ik gebonden ben aan een beroepsgeheim en op een ethische manier te werk zal gaan. Dit is ook terug te vinden in mijn Kwaliteitsstatuut. Als je klachten hebt over mij of de behandeling, dan kun je die altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kun je met je klacht bij het NIP en/of de LVVP terecht. 

Klachtenprocedure NIP
Klachtenprocedure LVVP